Ukupni iznos projekta 257.472.888,75 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta 205.978.311,00 HRK
Bespovratna sredstva 147.681.299,53 HRK

Projektom aglomeracije Bjelovar predviđene su aktivnosti:

  1. Novogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje
  2. Projektiranje, izgradnja i probni rad UPOV-a „Bjelovar“
  3. Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe
  4. Usluga FIDIC i stručnog nadzora
  5. Usluga upravljanja projektom
  6. Promidžba i vidljivost

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 71,70 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 22,64 %, te lokalne komponente u iznosu 5,66 %.

 


 
Plan radova do kraja 2021. godine

 

 

AKTIVNOST

POČETAK

ZAVRŠETAK

REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE

Petra preradovića, F. Supila i E. Kvaternika

01/10/2021

20/12/2021

A. Stračevića

20/11/2021

30/01/2022

REKONSTRUKCIJA 

VODOVODA

M. Gupca

01/12/2021

15/02/2022

REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE

E. Kvaternika i F. Supila

01/10/2021

15/12/2021

REKONSTRUKCIJA

VODOVODA

Zagrebačka i V. Nadzor

13/09/2021

24/12/2021

REKONSTRUKCIJA

VODOVODA

Naselje Kralja Zvonimira

13/09/2021

24/12/2021

REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE

Trg A.G.MATOŠA,

Ul. I. G. Kovačića

20/09/2021

30/11/2021