Skip to content

Ukratko o projektu

Projekt „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE BJELOVAR“
obuhvaća Preliminarne aglomeracije Bjelovar, Gudovac i Rovišce, a nalaze se na području Grada Bjelovara i Općine Rovišce u Bjelovarsko bilogorskoj županiji.

CILJEVI

Trenutni postotak priključenosti na vodoopskrbnu mrežu je nizak.
Projektom „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE BJELOVAR“
predviđeno je da će se u 2023. godini:

Priključenost na
postojeću mrežu
povećati sa 62% na 72%

Na vodoopskrbnom sustavu Rovišće priključiti 3.439 stanovnika
(trenutna priključenost 10%, a do 2023. godine 85%).

Projektirati, nadograditi i rekonstruirati UPOV, kapaciteta 47.000 i sa III. stupnjem pročišćavanja te dispozicije mulja.

Naziv projekta: Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar

Ukupna vrijednost:
257.472.888.75 HRK

Bespovratna sredstva osigurana iz europskog fonda: 147.681.299,53 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
01.05.2020. – 31.03.2023.

IZGRADNJA INFRASTRUKTURE
100 m
novih cjevovoda
100 m
rekonstrukcije cjevovoda
100 m
novog sustava odvodnje
100 m
rekonstrukcije sustava odvodnje

NOVOSTI

Pratite novosti s terena