Ulica 1 -> Ždralovska ulica radovi u tijeku

Ulica 2 -> Ulica Ivana Dončevića

Ulica 3 -> Alojzija Stepinca

Ulica 4 -> Kneza Višeslava

Ulica 5 -> Ivanovčanska

Dogradnja – rujan 2021

Dogradnja odvodnje – listopad 2021

Rekonstrukcija odvodnje – listopad 2021