Ukupni iznos projekta 257.472.888,75 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta 205.978.311,00 HRK
Bespovratna sredstva 147.681.299,53 HRK

Projektom aglomeracije Bjelovar predviđene su aktivnosti:

  1. Novogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje
  2. Projektiranje, izgradnja i probni rad UPOV-a „Bjelovar“
  3. Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe
  4. Usluga FIDIC i stručnog nadzora
  5. Usluga upravljanja projektom
  6. Promidžba i vidljivost

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 71,70 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 22,64 %, te lokalne komponente u iznosu 5,66 %.

 


 

Izgradnja u tijeku

 


 

Izgradnja u tijeku – Izgradnja vodovoda u Naselju Rovišće

 

Izgradnja u tijeku – Rekonstrukcija vodovoda u Naselju kralja Zvonimira

 

Izgradnja u tijeku – Rekonstrukcija vodovoda u Zagrebačkoj ulici