Ukupni iznos projekta 257.472.888,75 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta 205.978.311,00 HRK
Bespovratna sredstva 147.681.299,53 HRK

Projektom aglomeracije Bjelovar predviđene su aktivnosti:

 1. Novogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje
 2. Projektiranje, izgradnja i probni rad UPOV-a „Bjelovar“
 3. Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe
 4. Usluga FIDIC i stručnog nadzora
 5. Usluga upravljanja projektom
 6. Promidžba i vidljivost

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 71,70 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 22,64 %, te lokalne komponente u iznosu 5,66 %.

 

 1. Novogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje

 

OPĆENITO

Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje (dužina novog sustava 15.790 m s 10 crpnih stanica; dužina rekonstrukcije 2.595 m).

Novogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe (dužina novog sustava 14.281 m; dužina rekonstrukcije 6.204 m).

Aktivnosti se provode kroz 1 sekundarni ugovor po tipu CRVENI FIDIC s izvođačem radova osiguranim kroz otvoreni postupak JN.

Radove na novogradnji i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Koming d.o.o. Koprivnica, Brana d.o.o. Virovitica i Bistra d.o.o. Đurđevac.

Sklopljen je ugovor vrijednosti 66.936.096,68 kn.

STANJE RADOVA

 • Rekonstrukcija odvodnje

Rekonstruirano je 1184  m gravitacijskih cjevovoda,  34 revizijsko okno i 72 kućnih priključaka na području grada Bjelovara.

 • Dogradnja odvodnje

Izgrađeno je 14,7 km novih gravitacijskih cjevovoda, 334 revizijskih okana i 687 novih kućnih priključaka te je time omogućeno priključenje na mrežu novih 2.404  stanovnika u naseljima Gudovac, Ždralovi, Prokljuvani i Letičani/Puričani. 

Asfaltirano je 5,2 km trase cjevovoda.

Izgrađeno je 9 crpnih stanica (građevinski dio) te se izvode elektro-strojarski radovi na opremanju izgrađenih crpnih stanica.

 • Rekonstrukcija mreže vodoopskrbe

Rekonstruirano je 2 km vodoopskrbne mreže grada Bjelovara i  66 kućnih priključaka.

 • Dogradnja mreže vodoopskrbe

Izgrađeno je 11,7 km nove vodoopskrbne mreže i  190 kućnih priključaka na području Općine Rovišće. 

Od ukupno ugovorenih 39,2 km rekonstrukcije i dogradnje cjevovoda odvodnje i vodoopskrbe na projektu  aglomeracije Bjelovar do sada je izvedeno 29 km, odnosno 74% linijskih objekata.

 

 1. Projektiranje, izgradnja i probni rad UPOV-a „Bjelovar“

U tijeku je postupak javne nabave, 24.03.2021.  su otvorene ponude te se nakon evaluacije istih, do kraja godine, očekuje donošenje odluke o odabiru izvođača radova.

 

 1. Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe

Nabave opreme podijeljena je u 6 grupa, te su nakon provedenog postupka javne nabave sklopljeni ugovori s isporučiteljima u ukupnom iznosu od 12.422.633,57 kn.

Do sad je isporučena kompletna oprema za Grupe 1,2,3,4,5 u iznosu od cca.  11,7 mil. kn.

 

 1. Ostalo

Usluge FIDIC i stručnog nadzora, upravljanja projektom te promidžbe i vidljivosti pružaju se sukladno sklopljenim ugovorima i dinamici izgradnje.